Seria wydawnicza LANCKORONIANA

Wyniki realizowanego przez PAN Stację Naukową w Wiedniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki projektu „Karol Lanckoroński i jego rękopiśmienna spuścizna w Austriackiej Bibliotece Narodowej” są publikowane w serii opracowań książkowych, którym został nadany wspólny tytuł Lanckoroniana.

W ramach serii Lanckoroniana ukażą się w sumie cztery tomy, z których trzy mają charakter samoistnych wydawnictw źródłowych w języku oryginału (niemieckim) i w tłumaczeniu na język polski. Są to:
- Varia, tom 1, red. Anna Ziemlewska, Wiedeń 2015
- Dzienniki podróży do Włoch z lat 1874 i 1875, tom 2, red. Joanna Winiewicz-Wolska i Anna Ziemlewska , Wiedeń 2015
- Dzienniki podróży do Azji Mniejszej z lat 1882–1883 i 1884, tom 3, red. Anna Ziemlewska i Aleksandra Szymanowicz-Hren, Wiedeń 2015 oraz
- Listy Maxa Dvořáka do Karola Lanckorońskiego z lat 1907–1921, tom 4, red. Bogusław Dybaś i Joanna Winiewicz-Wolska, Wiedeń 2015

Tom pierwszy ma szczególny charakter i ukazuje się całkowicie w języku polskim. Jego idea zrodziła się podczas prac nad publikacją pokonferencyjną pt. Lanckoroński und seine Zeit i wyrosłą z przekonania, że część zamieszczonych w niej w języku niemieckim tekstów należałoby również udostępnić czytelnikowi polskiemu. Chodziło o te artykuły, których ustalenia nie były dotąd prezentowane w języku polskim, w tym informujące o materiałach źródłowych związanych z Karolem Lanckorońskim i jego środowiskiem.

Serię tę poprzedził opublikowany w 2014 r. w wydawnictwie LIT tom w języku niemieckim pt. Bogusław Dybaś / Anna Ziemlewska / Irmgard  Nöbauer (Hg.), Karl Lanckoroński und seine Zeit (=Kulturgeschichte, Band 2), Wien 2014, który zawiera referaty wspomnianej konferencji przeprowadzonej w Stacji w grudniu 2013 r.

Drobne materiały źródłowe – przede wszystkim korespondencja in extenso z wybranymi osobami z kręgu przyjaciół i znajomych Karola Lanckorońskiego – są także publikowane w języku niemieckim na łamach tomów rocznika Stacji pt. Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, w tomach 5 /2014 i 6 / 2015.

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd