Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779 - 1783

Zdzisław Budzyński, Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Andrzej Janeczek, Zdzisław Noga (Rada Redakcyjna)

Mapy topograficzne krajów monarchii habsburskiej wykonane w latach 1763 – 1787 w ramach tzw. zdjęcia józefińskiego (Josephinische Landesaufnahme)  ”to dzieło monumentalne, które z dzisiejszego punktu widzenia zalicza się do najwybitniejszych kartograficznych osiągnieć schyłku XVIII w.” (J. Dörflinger, 2004). Jego częścią – w odniesieniu do południowych ziem Rzeczypospolitej zajętych przez Austrię w pierwszym rozbiorze w 1772 roku – jest sporządzona w latach 1779 – 1783 mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, tzw. Mapa Miega. Materiał kartograficzny Mapy Miega, na który składa się 413 sekcji mapy wykonanej w skali 1:28.800, oraz towarzyszące mu opisy (6 tomów, w sumie ok. 2000 stron komentarzy) imponują swym bogactwem i szczegółowością.

W realizowanym od kilku lat projekcie edycji Mapy Miega uczestniczy kilka instytucji naukowych, w tym: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (mgr Waldemar Bukowski), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (prof. Zdzisław Noga), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (prof. Andrzej Janeczek) oraz Uniwersytet Rzeszowski (prof. Zdzisław Budzyński). Realizację projektu na terenie Wiednia koordynuje PAN Stacja Naukowa w Wiedniu (prof. Bogusław Dybaś). Prowadzone w Stacji prace polegają przede wszystkim na przygotowaniu do druku (w wersji oryginalnej i w polskim tłumaczeniu) tekstu komentarzy (opisów) do mapy. Polskie instytucje naukowe współpracują ściśle podczas realizacji projektu z Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu (dr Robert Rill).

Polski projekt wpisuje się w kontekst międzynarodowy edycji map józefińskich i z epoki cesarza Franciszka II. W latach 1965 – 1974 opublikowano 12 tomów map i 12 tomów opisów Niderlandów Austriackich. Przed kilkunastu laty ruszyły pod egidą agend rządowych i narodowych akademii nauk wielkie inicjatywy edytorskie w krajach byłej monarchii habsburskiej (głównie Słowenia oraz Chorwacja).

Do tej pory opublikowane zostały trzy tomy edycji Mapy Miega (z zaplanowanych 15):

t. I – obejmujący sekcje 1-30 (zachodnia część Galicji, mniej więcej do wysokości Krakowa, który jednak wówczas jeszcze nie wchodził w skład zaboru austriackiego),

t.II - obejmujący sekcje 31-52 (część historycznego województwa krakowskiego)

t. IV – obejmujący sekcje 81-87, 94-101, 109-117, 126-132, 143 (obszar między Rzeszowem i Sandomierzem).

t. V - sekcje 88-93, 102-108, 118-125, 133-142

t. VIII - sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286

Na każdy tom składa się wolumin zawierający wstępy, teksty komentarzy do poszczególnych sekcji w wersji oryginalnej i równolegle w polskim tłumaczeniu, zawarte w nich toponimia i indeksy oraz teczka z reprodukcjami poszczególnych sekcji w skali 1:1.

Publikacja tomów I i IV została sfinansowana ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wydawcami tych tomów są: Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz PAN Stacja Naukowa w Wiedniu.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2012, ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN przyznało w dniu 29 listopada 2013 roku zespołowi autorskiemu w składzie: mgr Waldemar Bukowski, prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prof. dr hab. Zdzisław Noga I Nagrodę za książki Galicja za józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 t. 1, część A i B oraz t. 4, cz. A i B pod red. W. Bukowskiego, B. Dybasia, Z. Nogi.

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is a Joomla Security extension!