Obraz Wrocławia na przestrzeni dziejów

Otwarcie wystawy i konferencja

Konferencja zatytułowana „Obraz Wrocławia na przestrzeni dziejów” jak i towarzysząca mu wystawa poświęcone były historii i teraźniejszości miasta. Sympozjum było pierwszym z cyklu spotkań dotyczących znanych i ważnych dla kraju miast Polski z perspektywy najnowszego stanu wiedzy historyków. Jako temat pierwszego sympozjum z cyklu spotkań zainicjowanych przez Stację Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu wybrano dynamicznie rozwijające się miasto Wrocław, które należy między innymi do organizatorów EURO w 2012 roku. Pieczę naukową nad sympozjum sprawował znamienity polski historyk sztuki - prof. Jan Harasimowicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współorganizatorem tego wydarzenia było Austriackie Archiwum Państwowe, którego Dyrektor Generalny, prof. dr Lorenz Mikoletzky objął wraz z Prezydentem Wrocławia, dr. Rafałem Dutkiewiczem, patronat honorowy nad spotkaniem.

Sympozjum składało się z trzech części. W dniu 18 czerwca otwarto w pomieszczeniach Stacji Naukowej PAN wystawę. Na wstępie mowę wygłosił prof. Jan Harasimowicz, który przedstawił zespól wrocławskich ekspertów pracujących przy organizacji wystawy, i którzy następnego dnia podczas konferencji zaprezentowali wyniki swojej pracy. Otwarcie zwieńczył koncert muzyki średniowiecznej zaczerpniętej ze śląskich rękopisów z XIV i XV wieku, zatytułowany „Serena mente jubilo” w wykonaniu zespołu „Ars Cantus” pod przewodnictwem Tomasza Dobrzańskiego.

W drugim dniu sympozjum odbywało się w sali konferencyjnej Austriackiego Archiwum Państwowego. Po słowach powitalnych gospodarza, Dyrektora Generalnego prof. dr Lorenza Mikoletzky’ego, wrocławscy naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, wygłosili sześć referatów. Z perspektywy archeologów, historyków sztuki jak i architektów przedstawiono historyczny i architektoniczny rozwój tego nadodrzańskiego miasta, zaczynając od średniowiecza i kończąc na czasach współczesnych, przy czym szczególną uwagę zwrócono na przyszły rozwój miasta. Przed południem referentem był prof. dr Jerzy Piekalski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który mówił o powstaniu i rozwoju miasta w średniowieczu. O panowaniu Jagiellonów i Habsburgów we Wrocławiu mówił prof. dr Jan Harasimowicz, wybitny znawca tej epoki. Wrocław czasów fryderycjańskich (1740-1806) przedstawił w swoim wykładzie dr Grzegorz Podruczny z Collegium Polonicum w Słubicach. Po przerwie obiadowej w kolejnych referatach zaprezentowano Wrocław wieku XIX i XX. O powstaniu nowoczesnej metropolii w okresie od 1806 do 1945 roku mówiła prof. Agnieszka Zabłocka-Kos z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład Agaty Gabiś, doktorantki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcony był architekturze Wrocławia w latach 1945-1989. Ostatni wykład wygłoszony przez prof. dr Tomasza Ossowicza, Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia, odpowiedzialnego za plany rozwoju przestrzennego miasta, poświęcony był jego przyszłości. Obie sesje moderowali austriaccy naukowcy; przed południem prof. Ferdinand Opll, dyrektor Wiedeńskiego Archiwum Miejskiego, po południu dyrektor Austriackiego Archiwum Państwowego, prof. dr Lorenz Mikoletzky. Wystawa prezentująca miasto Wrocław, którą można było obejrzeć w sali konferencyjnej Archiwum Miasta (druga wersja wystawy eksponowanej w Stacji Naukowej PAN), przyczyniła się także do żywej dyskusji uczestników sympozjum.

Na zakończenie konferencji, w Stacji Polskiej Akademii Nauk, odbyła się dyskusja panelowa, zatytułowana, „Centralność Wrocławia w Europie Środkowej dawniej i dzis”, którą poprowadził Dyrektor Stacji – prof. dr Bogusław Dybaś. W dyskusji wzięli udział prof. dr Jan Harasimowicz, prof. dr Joachim Bahlcke ze Sttutgartu specjalizujący się w historii Śląska, historyk sztuki prof. dr Hellmut Lorenz z Austrii oraz historyk Dr. Petr Mat’a z Czech. Dyskutanci opowiadali o sposobie postrzegania Wrocławia z punktu widzenia ich naukowej drogi. Jednocześnie zgodnie odrzucili podejście z perspektywy ich narodowej przynależności. Zakwestionowali również tezę o centralności Wrocłąwia w tym regionie Europy w ogóle, dostrzegając natomiast ją w różnych konkretnych aspektach i w różnych momentach dziejów miasta.
Wystawę w eksponowaną zarówno w Austriackim Archiwum Państwowym, jak i w Stacji Naukowej PAN można oglądać do końca lipca 2008 r. Referaty wygłoszone podczas sympozjum oraz treść dyskusji panelowej zostanie opublikowana w tomie pokonferencyjnym.

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
Our website is protected by DMC Firewall!