Między Galicją, Wiedniem oraz Europą - twórczość Andrzeja Kuśniewicza

Konferencja

Z inicjatywy profesora Alojza Woldana z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Wiedniu w dniach 24 i 25 kwietnia odbyła się konferencja naukowa poświęcona polskiemu pisarzowi Andrzejowi Kuśniewiczowi (1904 – 1993). W konferencji wzięli udział wybitni poloniści z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Ukrainy, Francji i z Wiednia, którzy wygłosili referaty poruszające wybrane aspekty dotyczące życia i twórczości tego autora. Andrzej Kuśniewicz uważany jest za jednego z popularniejszych polskich pisarzy współczesnych. Jego powieści z lat 1970-1980 pozostawiły po sobie znaczączy ślad w literaturze, jednak po późniejszych zmianach politycznych w Polsce autor powoli popadał w zapomnienie.

Kuśniewicz, urodzony na terenach dzisiajszej Ukrainy Zachodniej, zatrudniony był na początku w konsulacie w Czechosłowacji, później przeniesiony został do Francji. Po zajęciu Francji przez oddziały niemieckiego „Wehrmachtu“ Kuśniewicz wstąpił do „Résistance“. Został aresztowany przez Gestapo, skazany na śmierć, a następnie trzymany w obozach zagłady w Neu-Bremm i w Mauthausen. Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej ponowanie ppodjął pracę w konsulacie, gdzie pracował do roku 1950, w którym wrócił do Polski. W roku 1993 pisarz zmarł w Warszawie. W ostatnim czasie jego imię znowu stało się przedmiotem dyskusji w związku zainicjowaną w Polsce debatą lustracyjną, podczas której Kuśniewiczowi postawione zostały poważne zarzuty.

Celem konferencji było krytyczne przedstawienie życia i twórczości tego polskiego kosmopolity, jak i interpretacja jego tekstów z metodologicznie nowego punktu widzenia.
Przedstawione zostały różne, pod względem zarówno geograficznym jak i ideologicznym, miejsca przebywania i ich wpływ na twórczość tego, związanego w szczególny sposób z Austrią, autora (który to związek ukazał Kuśniewicz również w swojej twórczości), jak i dokonana została interpretacja i reinterpretacja jego tekstów. Referenci, każdy w sobie odpowiedni sposób odnosili się w swoich referatach do tych różnorakich miejsc pobytu pisarza. I tak profesor doktor German Ritz, z Zurychu, mówił o Kuśniewiczowskich (niepolskich) zbliżeniach do Niemiec, a profesor doktor Alfred Spröde z Münster przedstawił problem polsko-ukraińskiego doświadczenia pogranicza u Kuśniewicza i współczesnych mu autorów. Obraz Wiednia w twórczości Kuśniewicza, który nawiasem mówiąc był w Wiedniu po raz pierwszy w okresie dzieciństwa, a podczas ostatniego jego pobytu był gościem Polskiego Instytutu w Wiedniu, przedstawiła w swoim wystąpieniu doktor Jolanta Doschek, z wiedeńskiego Instytutu Slawistyki. Pobyt autora we Francji znalazł swoje literackie odbicie w powieści „Witraże“ , o czym mówiła profesor doktor Maria Delaperriére z Paryża. Gospodarz i inicjator konferencji, profesor doktor Alois Woldan poświęcił swoje wystąpienie ostatnim powieściom Andrzeja Kuśniewicza i poprowadził nas od monologu wspomnienia do miejsca pamięci. Problematykę tekstów lirycznych Kuśniewicza referowali profesor doktor Ela Dzikowska (Łódź) i profesor doktor Roman Mnich (Drohobycz-Siedlce).
Dyskusja panelowa pod tytułem „Fascynacja totalitaryzmem-dzieło Andrzeja Kuśniewicza“ dopełniła program konferencji, podczas której dokonany został wspaniały przegląd stanu dotychczasowych badań naukowych związanych z twórczością tego polskiego autora.

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd