Ignacy Feliks Dobrzyński - kompozytor w cieniu Chopina

Prof. dr. hab. Irena Poniatowska

We wtorek 17 mają 2011 roku w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk miał miejsce wykład prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem „Ignacy Feliks Dobrzyński – kompozytor w cieniu Chopina.”
Prof. Bogusław Dybaś, dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu powitał licznie przybyłą publiczność. Słowo wstępne wygłosił prof. dr Theodor Kanitzer, prezydent Międzynarodowego i Austriackiego Towarzystwa Chopinowskiego, z którym od wielu lat związana jest swoją wizeprezydencją prof. Irena Poniatowska.
Prof. dr hab. Irena Poniatowska wygłosiła wykład o stosunkach między Ignacym Feliksem Dobrzyńskim a Fryderykiem Chopinem. Obaj muzycy studiowali razem w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie. Ich profesor, Józef Elsner, mówił o Dobrzyńskim jako o „wyśmienitym talencie“, o Chopinie jednak jako o „muzycznym geniuszu“. Chopin emigrował, Dobrzyński został w kraju. Muzyczne ambicje Dobrzyńskiego były w owym czasie już mocno zranione. Dlatego też usiłował komponować różne formy – symfonie, opery, muzykę kameralną, utwory na fortepian oraz pieśni. Jego „Symfonia Charakterystyczna“, na przykład, została wystawiona Wiedniu w 1836 roku. Trudna sytuacja w Polsce nie miała wpływu na twórczość Dobrzyńskiego,  w przeciwieństwie Chopina. Dlatego też jego opera „Monbar“ została wystawiona dopiero 25 lat po jej skomponowaniu. Motywem przewodnim wykładu stała się intertekstualność oraz wielostronna inspiracja Dobrzyńskiego i Chopina na przykładzie ich utworów fortepianowych.
Wykład wzbogaciły liczne prezentacje przykładów muzycznych dzieł Dobrzyńskiego.
Prof. dr hab. Irena Poniatowska od wielu lat zajmuje się tematyką życia i twórczości Chopina oraz Dobrzyńskiego. Od 1975 do 1990 była przewodniczącą rady naukowej, a następnie wiceprezydentem Towarzystwa Chopinowskiego w Warszawie. Od 1994 roku prowadzi Polską Akademię Chopinowską, a od 2001 przewodniczy Radzie Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1999 oraz 2010 była przewodniczącą Kongresu Chopinowskiego. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół muzyki fortepianowej, pianistyki, recepcji muzyki oraz całokształtu kultury muzycznej – w sensie jej estetycznych i socjalnych warunków. Z blisko 300 studiów, artykułów, książek, należy wymienić takie pozycje jak: Faktura fortepianowa Beethovena (1972), Muzyka fortepianowa i pianistyka w XIX w. (1991), W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie (2009), Muzyka polska w drugiej połowie XIX w. (2010, ukazała się również w języku angielskim w 2011 roku), Album: Chopin 1810-2010 – Człowiek i jego muzyka (polsko-angielski 2009, polsko-francuski 2010), Chopin-„booklet“ – ukazał się w 9 językach (również jako mała monografia – w języku arabskim). Prof. dr hab. Irena Poniatowska jest również autorką komentarzy do wydań faksymilowanych autografu Chopina – Preludia (1999), Etiudy op. 10 (2007), Allegro de concert (2008), jak i Sonata h-Moll (współautorka). Jest ona wydawcą pięciotomowego dzieła: Chopin w kręgu przyjaciół (1995-1999).
Wieczór zakończył się dyskusją z publicznością, w której udział wzięli licznie przybyli profesorowie oraz muzycy.

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
Our website is protected by DMC Firewall!