Krise der Jugend. Warschau und Wien zwischen 1929 und 1938/39

Izabela Mrzygłód, M.A.

Dnia 26 września w ramach cyklu wykładów „Prezentacje młodych naukowców“ PAN Stacja Naukowa w Wiedniu gościła magister Izabelę Mrzygłód, która zaprezentowała wykład pt. „Die Krise der Jugend. Wien und Warschau zwischen 1929 und 1938/39” (Kryzys młodzieży. Wiedeń i Warszawa pomiędzy 1929 a 1938/39). Młodą badaczkę, doktorantkę w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił dyrektor Stacji, profesor Bogusław Dybaś, który podkreślił doświadczenie naukowe referentki. Mgr Mrzygłód była m.in. przez ostatni rok pracownikiem naukowym Imre Kertesz Kolleg na Uniwersytecie w Jenie.
Mgr Izabela Mrzygłód podkreśliła we wstępie do swojego referatu, że prezentowany wykład jest pierwszym etapem jej badań nad młodzieżą (referentka zalicza do niej niezwykle zróżnicowaną grupę obywateli pomiędzy 15 a 25 rokiem życia) obydwu miast. Referentka w sposób niezwykle wnikliwy opisała przebieg wielkiego kryzysu w Austrii i w Polsce i jego olbrzymi wpływ na życie codzienne w obydwu krajach. Podczas wykładu mgr Mrzygłód przedstawiła słuchaczom listę pytań, na które chciałaby znaleźć odpowiedź w trakcie pisania dysertacji ( m.in. wpływ kryzysu na życie rodzinne, strategie przetrwania gospodarstw domowych), ale przede wszystkim uwypukliła centralny problem, związanej bezpośrednio z wielkimi przemianami społecznymi, radykalizacji nastrojów młodzieży, która nie znajdowała ujścia w działalności ówczesnych partii politycznych.
W dalszej części swojego wystąpienia badaczka nie tylko podsumowała stan badań (trzeba podkreślić, że w austriackiej historiografii problemy młodych ludzi tego czasu zostały o wiele lepiej zbadane), ale także nakreśliła cele pracy i metody badawcze. W opinii magister Mrzygłód przeprowadzane w Austrii w latach osiemdziesiątych wywiady z ludźmi, których młodość przypadła na omawianą epokę, chociaż z powodu ubóstwa innych źródeł (listy, pamiętniki) są niezwykle cenne, muszą być jednak ze względu na dystans czasowy i inne traumatyczne przeżycia (wojna) traktowane bardzo ostrożnie. Z powodu zniszczenia archiwów warszawskich dla badacza tamtych czasów niezwykłego znaczenia nabiera fakt wielkiego rozwoju socjologii w obydwu krajach w latach trzydziestych. Ówcześni naukowcy interesowali się bowiem podobnymi problemami (m.in. badali warunki życiowe bezrobotnych).
Bezpośrednio po wykładzie badaczka odpowiadała na pytania publiczności, precyzując swoje stanowisko np. w sprawie metod badawczych oral history. Wieczór zakończył recital fortepianowy Piotra Kościka, który zaprezentował Impromptus Franza Schuberta nr 2 i 4.

Tadeusz Skwara

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is a Joomla Security extension!