„Geschichtspolitik und »Türkenbelagerung«“ oraz „Der erinnerte Feind. Kritische Studien zur »Türkenbelagerung«“.

Prezentacja publikacji

17 września 2013 roku w Sali im. Króla Jana III Sobieskiego odbyła się prezentacja publikacji będących efektem projektu Austriackiej Akademii Nauk pt. „Türkengedächtnis”. Podczas prezentacji miało miejsce sześć wystąpień. W pierwszym z nich Johannes Feichtinger omówił przyczyny podjęcia akurat takiego projektu, omawiając pokrótce ewolucję pamięci o Turkach jako o wrogu w dyskursie austriackim oraz polityczne wykorzystywanie tego wroga w bieżących konfliktach wewnętrznych i międzynarodowych. Johann Heiss opowiedział o projekcie miasta Wiedeń, którego częścią są wydane właśnie książki, oraz o osobach w niego zaangażowanych. Wyjaśnił również, dlaczego akurat Turkom przypadła rola uosobienia wroga w pamięci austriackiej. Prof. Moritz Csaky poruszył kwestię refleksji krytycznej nad pamięcią o Turkach oraz różnych narracji w zależności od kraju, w którym tworzy się pamięć. Zestawił tutaj Austrię z Węgrami i problemem tureckiego bądź ugrofińskiego pochodzenia narodu, który w epoce tworzenia się nowoczesnych Węgier był istotnym składnikiem tożsamości. Simon Hadler zajął się polityką pamięci na przykładzie obchodów w Wiedniu dwóch rocznic bitwy – dwusetnej w 1883 roku oraz trzechsetnej w 1983. Skontrastował dziewiętnastowieczne obchody, które w dużej mierze ukształtowała próba konfrontacji ze sobą dwóch pamięci i wysunięcia na plan pierwszy austriackiego wspomnienia bitwy, z tymi sprzed 30 lat, kiedy to nastrój uroczystości podkreślał kwestię katolicyzmu oraz antykomunizmu i konstytuował wroga w Związku Radzieckim. Głównym tematem wypowiedzi prof. Bogusława Dybasia była specyfika polskiej pamięci o bitwie wiedeńskiej, w centrum której na stoi Jan III Sobieski, będący w polskiej historiografii postacią zmitologizowaną i zbyt bezkrytycznie odbieraną przez historyków. Dr Anna Ziemlewska rozwinęła kwestię pamięci o Sobieskim, analizując recepcję jego postaci w Polsce i w Europie po wiktorii wiedeńskiej. W wystąpieniu poruszony został również problem elementów ikonograficznych w pamięci, takich jak skrzydła husarskie. Prezentacja książki zakończyła się pokazaniem strony, na której opublikowane są wyniki projektu „Türkengedächtnis”. W dyskusji poruszono zagadnienie konkurencji pamięci o oblężeniu Wiednia zarówno pomiędzy postaciami Sobieskiego i Karola Lotaryńskiego, jak i kwestią tego, czy mowa jest o „odsieczy” czy o „obronie” miasta. Zastanowiono się również nad nieobecnością Turka jako wroga w polskim dyskursie podręczników szkolnych. Wiele emocji wzbudziła kwestia współczesnego spojrzenia na dziedzictwo Imperium Osmańskiego.

Aleksandra Mróz

 

fot.: Adam Jaskot

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
Our website is protected by DMC Firewall!