Otwarcie wystawy „Josephinische Landesaufnahme”

10 października 2013 roku w Instytucie Słoweńskim w Wiedniu odbyło się otwarcie wystawy „Josephinische Landesaufnahme” połączone z dyskusją oraz prezentacją pierwszych tomów tzw. Mapy Miega. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stację Naukową PAN w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe oraz Instytut Słoweński w Wiedniu z okazji 250. rocznicy rozpoczęcia prac nad zdjęciem kartograficznym krajów monarchii habsburskiej.

Wieloletni dyrektor Austriackiego Archiwum Państwowego, prof. Lorenz Mikoletzky przywitał zebranych i przedstawił krótko znaczenie przedsięwzięcia określanego mianem „Josephinische Landesaufnahme”. Pierwszy referent, dr Robert Rill (Austriackie Archiwum Państwowe) zarysował historię zbioru map w Austriackim Archiwum Państwowym oraz przedstawił związki józefińskiego zdjęcia kartograficznego z dziejami archiwum. Następnie głos zabrał Jan Mokre (Austriacka Biblioteka Narodowa). Mówił on o edycjach książkowych map, dzięki którym ułatwiony został dostęp do osiemnastowiecznych map oraz zapewniona została ochrona oryginałów. Kolejną osobą w dyskusji  był doc. Vincent Rajsp (Instytut Słoweński w Wiedniu). Zaznaczył on, iż mapy są niezwykle wartościowym źródłem informacji m.in. o charakterze osadnictwa i zabudowy, stosunkach religijnych oraz słownictwie z epoki Józefa II. Następnie głos zabrali prof. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz prof. Andrzej Janeczek (Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii). Przedstawili oni zarys prac nad edycją tzw. Mapy Miega oraz dwa tomy (II i IV) publikacji „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783”. Ostatnią referentką była Madaline Veres z Uniwersytetu w Pittsburghu. Tematem Jej wykładu był „Proces powstawania Wojskowej Mapy Transylwanii”. Madaline  Veres ukazała strategiczne znaczenie leżących nad krańcach monarchii ziem  a następnie zarysowała dzieje panowania Habsburgów na tym obszarze oraz ich rolę w tworzeniu map tych terenów.  Zaznaczyła ona, iż w pracach nad mapą Transylwanii zaangażowanych było wiele osób m.in. Dominik Comiotti de Fabris i Mihaly Lojos Jeney, którzy posiadali duże doświadczenie, zdobyte w różnych zakątkach Europy. Referentka również dodała, iż przy powstawaniu mapy duży wpływ miał kontekst lokalny, cesarski oraz przygraniczny.  

Po serii wystąpień dotyczących różnych aspektów józefińskiego zdjęcia kartograficznego monarchii habsburskiej głos zabrał prof. Bogusław Dybaś (PAN Stacja Naukowa w Wiedniu), który podziękował Instytutowi Słoweńskiemu za możliwość spotkania i prezentacji wystawy. Prof. Dybaś zwrócił uwagę na wartość historyczną osiemnastu map, ukazujących różne miasta z obszaru monarchii habsburskiej jeszcze przed industrializacją, która zmieniła ich kształt i rozmiary. Podziękował instytucjom zaangażowanym w projekt edycji „Josephinische Landesaufnahme” oraz w przygotowanie ekspozycji:  Austriackiemu Archiwum Państwowemu, Instytutowi Słoweńskiemu w Wiedniu oraz Stacji Naukowej PAN w Wiedniu i jej zespołowi pracującemu nad wystawą: Annie Ziemlewskiej, Irmgard Nöbauer, Lidii Gerc i praktykantce Annie Szarek.

Daria Maksymowicz

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd