Odsłonięcie Tablicy upamiętniającej historie "Domu Polskiego"

W dniu 22 września 2014 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej  założenie i historię „Domu Polskiego” przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu.

Bardzo licznie zgromadzoną publiczność przywitał dyrektor Stacji prof. Bogusław Dybaś i prezes organizacji polonijnej „Forum Polonii” w Wiedniu Teresa Kopeć. Złożyli oni wyrazy  podziękowania za przybycie m.in. Ambasadorowi RP w Austrii Arturowi Lorkowskiemu, Konsulowi Generalnemu Andrzejowi Kaczorowskiemu, wieloletniemu, byłemu dyrektorowi „Domu Polskiego” i działaczowi polonijnemu hrabiemu Mieczysławowi Ledóchowskiemu, przybyłym z Polskiej Akademii Nauk kanclerzowi Zdzisławowi Henslowi i dyrektorowi Michałowi Kabacie  oraz wielu innym zgromadzonym gościom. Złożono podziękowania MSZ i Wspólnocie Polskiej za sfinansowanie tablicy.

Prof. Dybaś przybliżył w zarysie historię Domu Polskiego, którego dzieje opisał prof. Władysław Kucharski. Jednym z inicjatorów zakupu siedziby dla działających na terenie Austrii szkół i organizacji polonijnych był ksiądz Julian Antoni Łukaszkiewicz.  W 1907 r. wraz z m.in. dr. Henrykiem Monatem, Karolem Łozińskim i dr. Janem Lewickim założyli Polskie Towarzystwo Szkoły Ludowej PTSL.  Jako prezes fundacji ks. Łukaszkiewicz zgromadził niezbędne fundusze, załatwił liczne formalności organizacyjno-finansowe i 11 grudnia 1908 r. nabyto nieruchomość przy Boerhaavegasse 25 w 3. Dzielnicy Wiednia. Oficjalnie nieruchomość tą nazwano „Dom Polski”. Budynek przystosowana do potrzeb szkoły, biblioteki, ochronki i biura PTSL. W czasie pierwszej wojny światowej, kiedy w Wiedniu znalazło się wielu uchodźców z Polski (ok. 20 000) „Dom Polski” stał się azylem dla wielu z tych osób  Późniejsze okresy także nie były łatwe dla „Domu Polskiego”, szczególnie po sprzedaży budynku w okresie anszlusu. Długo trwały starania nad odzyskaniem nieruchomości przez Polską ambasadę i Polonię. Na początku roku 1959 odzyskano „Dom Polski” i można było reaktywować działalność. Na czele ówczesnego kuratorium stanęli Karol Kuryluk – ambasador RP w Wiedniu, prof. Jan Dąbrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego (PAN), prof. Tadeusz Manteuffel z Uniwersytetu Warszawskiego (PAN), Władysław Rola-Różycki działacz polonijny, Jakub Sawski ze „Strzechy”. Przez długi czas – do przekazania budynku Polskiej Akademii Nauk, dyrektorem „Domu Polskiego” był hr. Mieczysław Ledóchowski.  „Dom Polski”  wymagał wówczas gruntownego remontu. Po kilku latach prac i przebudowie dnia  10. listopada 1997 roku odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk . Do teraz obiekt jest siedzibą Stacji a także organizacji polonijnych („Strzechy” i „Forum Polonii).

Głos zabrał  Ambasador RP Artur Lorkowski. Nawiązał on do skomplikowanej historii obiektu, podkreślając, że wspólnie, mimo wielu przeszkód można razem coś dobrego stworzyć. Mówił także o misji i pracy Stacji, potrzebie wzajemnej współpracy, pomiędzy instytucjami i organizacjami polskimi i polonijnymi, ale także z Austrią, państwem członkowskim Unii Europejskiej, z  którym podejmowane są liczne wspólne działania. Ambasador wyraził nadzieję, że dalsza działalność w „Domu Polskim” będzie z pewnością z sukcesem kontynuowana.

Prof. Dybaś poprosił o zabranie głosu kanclerza Polskiej Akademii Nauk dr. Zdzisława Hensla. Opowiedział on o swoich doświadczeniach związanych ze Stacją w Wiedniu, wspominał wcześniejszy pobyt w tym miejscu. Jak zauważył kanclerz Hensel, działalność i historia „Domu Polskiego” pokazuje, że mimo różnych trudności razem można wiele osiągnąć.

Poproszony o zabranie głosu hr. Ledóchowski opowiedział o swojej pracy w charakterze dyrektora „Domu Polskiego” i fundacji stypendialnej Domu.

Na zakończenie głos zabrała Liliana Niesielska, która – jak wyznała – od dziecka była związana z „Domem Polskim”, ponieważ jej ojciec był działaczem polonijnym i prawnikiem aktywnym w Domu. Teraz także czuje się związana z tym miejscem w podwójnej roli, jako członkini Polonii i Stacji – w Klubie Profesorów.

Odsłonięcia tablicy dokonał hrabia M. Ledóchowski, zaś tablicę poświęcił ks. Rektor Krzysztof Kasperek CR.    

 Lidia Gerc

Fot.: Adam Jaskot

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd