Ósmy Dzień Otwartych Drzwi

W dniu 19.06.2015 r. po raz ósmy odbył się Ósmy Dzień Otwartych Drzwi w współpracy z Wiener - Krakauer Kulturgesellschaft dzień otwartych drzwi w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Na uroczystość przybył Ambasador RP w Wiedniu Artur Lorkowski. Licznie przybyłych gości przywitał dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś, przedstawił on dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu – dr hab. Marka Więckowskiego, profesora w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w latach 2013-2014 kierownika Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN, kierownika i uczestnika wielu projektów międzynarodowych i krajowych oraz dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie – italianistę, profesora Piotra Salwę, wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, visiting professor w Saarbrücken, Amsterdamie, Kopenhadze Notre-Dame, (USA), członka PAN i Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Więckowski opowiedział o Stacji Paryskiej, której historia jest nierozerwalnie związana z Biblioteką Polską w Paryżu i Wielką Emigracją. Stacja utworzona została przy Bibliotece Polskiej 3 maja 1893 roku na mocy dekretu prezydenta Francji z dnia 2 lipca 1891 roku. Mieści się przy ul. Lauriston 74 w XVI Dzielnicy Paryża. Biblioteka wraz ze Stacją Naukową przeobraziły się w największą zagraniczną placówkę naukową w Paryżu i stały się ważnym ośrodkiem dokumentującym życie Polonii, gdzie gromadzono się na specjalnie organizowane odczyty i wieczory okolicznościowe. W 1946 roku placówka oddzieliła się od Biblioteki Polskiej  w Paryżu, a od 1951 roku do chwili obecnej Stacja jest jednostką pomocniczą Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie ze Statutem do głównych jej działań należą: popularyzowanie osiągnięć nauki polskiej we Francji poprzez organizację i współuczestnictwo w organizacji konferencji, wystaw itp. o charakterze naukowym i popularnonaukowym; udzielanie pomocy we wzajemnych kontaktach naukowych polsko-francuskich. Stacja wydaje także własne publikacje.

Prof. Salwa przypomniał historię powstania Stacji w Rzymie. W 1888 r. powstał projekt utworzenia w Rzymie „polskiej stacji naukowej”. Do pomysłu powrócił w roku 1912 mieszkający w Rzymie historyk i prawnik hrabia Józef Michałowski. W roku 1921 nastąpiło uroczyste przekazanie Akademii liczącej kilka tysięcy tomów biblioteki (w tym zbiorów hrabiego), którą ulokowano w wynajętych pomieszczeniach dawnego Hospicjum. Michałowski przez lata sprawował opiekę nad Biblioteką Polską w Rzymie, w latach 1927-1946 był faktycznym dyrektorem rzymskiej jednostki.  W 1938 r. Stację przeniesiono do obecnej siedziby, pobliskiego Pałacu Doriów przy Placu Weneckim, gdzie znalazła pomieszczenia dla znacznego już księgozbioru oraz dla organizowanych tam spotkań. W czasie II wojny światowej zbiory zdeponowano w Watykanie, dzięki czemu po jej zakończeniu mogły wrócić nienaruszone do budynku Stacji. W 1952 r. Stacja została przejęta przez PAN. Stacja Naukowa PAN w Rzymie stanowi ważny polski akcent w rzymskim środowisku akademickim i punkt orientacyjny dla naukowców i badaczy przebywających we Włoszech. Podobnie jak Stacja Paryska, Stacja Rzymska realizuje założenia statutowe związane z popularyzacją polskich osiągnięć naukowych i pomaga w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów naukowych pomiędzy Polską a Włochami. Stacja prowadzi Bibliotekę, wydaje także własne publikacje.

Kolejnym z zaproszonych w tym dniu gości był wicedyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie prof. Igor Kąkolewski, w latach 1992–2005 pracownik naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; 2001/2002 – visiting professor na University of Wisconsin w Madison; 2005–2010 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; 2009 Gastprofessor na Johannes-Gutenberg-Universität Mainz; 2008–2014 wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze; 2008–2014 współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie; w latach 2010–2013 szef ekspertów w pracach nad wystawą stałą w Muzeum Historii Polski w Warszawie; od r. 2011 profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawił on polsko-niemiecki projekt podręcznika szkolnego do nauczania historii dopuszczonego do użytku szkolnego odpowiadającego treściowo wymogom obowiązujących w obu krajach podstaw programowych. Planowana edycja ma mieć zarówno pod względem treści, jak i szaty graficznej w obu wersjach językowych identyczną formę, różniąc się jedynie w uzasadnionych merytorycznie fragmentach pod względem językowym. Wspólnie realizowany program podręcznika jest także instrumentem polityki integracyjnej.

Koreferentem prof. Kąkolewskiego był Otmar Lahodynsky publicysta, dziennikarz czasopisma „Profil”, autor m.in. podręcznika „EU for you! So funktioniert die Europäische Union“. Jedyny dziennikarz austriacki, który był w Polsce w 1981 r. w czasie stanu wojennego. On także podkreślał konieczność wspólnych działań pozwalających na lepsze poznanie się i wzajemne zrozumienie.

W tym dniu można też było zapoznać się z najnowszymi publikacjami Stacji Naukowej w Wiedniu, obejrzeć wybrane pozycje z kolekcji im. Otto Forst de Battaglii oraz cenne starodruki gromadzone w Bibliotece Stacji.

Na zakończenie odbył się koncert grupy Jazz Band Ball Orchestra - polskiego zespółu muzycznego wykonującego jazz tradycyjny, uważany za najstarszy polski zespół wykonujący ten gatunek muzyki. Muzyka Jazz Band Ball Orchestry to mieszanka swingu i bluesa oparta na solidnych podstawach jazzu nowoorleańskiego z domieszką folkloru rodzimego i zagranicznego. Oprócz standardów jazzowych grupa wykonuje kompozycje autorskie. Zespół był po raz kolejny, z okazji drzwi otwartych, gościem Wiedeńskiej Stacji.

Lidia Gerc

fot.: Malwina Talik

 

 

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd