Karol Otto Kniaziewicz - zapomniany bohater narodowy Polski i Francji

Dr hab. Rafał Kowalczyk

Dnia 28 lipca 2015 roku w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbył się wykład dr hab. Rafała Kowalczyka z Uniwersytetu Łódzkiego zatytułowany "Karol Otto Kniaziewicz - zapomniany bohater narodowy Polski i Francji”. Zgromadzonych gości przywitała zastępca dyrektora Stacji PAN dr Anna Ziemlewska, która następnie przedstawiła sylwetkę prelegenta.

Dr hab. Rafał Kowalczyk jest wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącym zajęcia z zakresu historii powszechnej i ziem polskich XIX wieku oraz historii gospodarczej. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje w szczególności okres napoleoński, emigrację polską we Francji w XIX stuleciu, historię gospodarczą świata od czasów nowożytnych do współczesności.

Wykład poświęcony był prezentacji postaci Karola Ottona Kniaziewicza, żyjącego w latach 1762-1842. Słuchacze mieli okazje zapoznać się szczegółowo z biografią bohatera wykładu, począwszy od dzieciństwa, przez poszczególne szczeble kariery wojskowej, kampanie i bitwy w których brał udział, aż po działalność polityczną i emigracyjną u schyłku życia.

Gen. Karol Kniaziewicz był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, walczył m.in. pod Maciejowicami ( 10 października 1794), gdzie dostał się do rosyjskiej niewoli razem z Tadeuszem Kościuszko. Był jednym z dowódców Legionów Polskich we Włoszech, a także organizatorem i dowódcą Legii Naddunajskiej. Gen. Kniaziewicz wsławił się szczególnie podczas bitwy pod Hohenlinden ( 3 grudnia 1800), podczas wojny Francji z drugą koalicją  oraz bitwą pod Krasnym ( 15-18 listopada 1812), gdzie zmierzyły się ze sobą armia napoleońska oraz rosyjskie oddziały  gen. Michaiła Kutuzowa.

Po zakończeniu kariery wojskowej, gen. Karol Kniaziewicz był aktywnym działaczem emigracyjnym. Ciesząc się nieposzlakowaną opinią nad Sekwaną, w czasie powstania listopadowego został szefem dyplomatycznego przedstawicielstwa Rządu Narodowego w Paryżu — Misji Polskiej. Gen. Kniaziewicz był również mecenasem polskiej nauki we Francji, osobiście zabiegał o stypendia dla polskich studentów na uczelniach francuskich. Współtworzył Bibliotekę Polską w Paryżu, na rzecz której przekazał swoje zbiory.  Był także członkiem Krakowskiego Towarzystwa Naukowego oraz działał na rzecz Towarzystwa Literackiego. O jego zasługach świadczy dobitnie fakt, iż jego nazwisko znajduje się na Łuku Triumfalnym, a pomysł jego umieszczenia tam zgłoszono jeszcze za życia Kniaziewicza.

Bezpośrednio po wykładzie badacz odpowiadał na pytania publiczności,  wyjaśniając czemu w tytule wykładu użyto określenia ‘’zapomniany” zamiast ‘’niedoceniany’’ oraz precyzując swoje stanowisko m. in. w kwestii przyszłości badań napoleońskich.

Karolina Redlin

 

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
Our website is protected by DMC Firewall!