Ministerstwo dla spraw Galicji 1871-1918. Dzieje instytucji

Dr. Damian Szymczak

W ramach cyklu "Stipendiaten der Lanckorońskistiftung" Dr Damian Szymczak, historyk z Poznania przedstawił projekt swojej pracy habilitacyjnej poświęconej badaniom naukowym nad Ministerstwem ds. Galicyjskich.

To powstałe w 1871 roku Ministerstwo było dla polskich polityków najważniejszą instytucją w całej Monarchii Austro-węgierskiej. Postulat stworzenia takowej instytucji sięga czasów Wiosny Ludów.

Jest on bowiem wynikiem - zarówno dzisiaj, jak i wtedy – dążenia do zawężenia centralnie sprawowanej władzy Wiednia jak również uzyskania możliwie jak największej autonomii dla Galicji.

Dzieje Ministerstwa ds. Galicyjskich, aż po dzień dzisiejszy nie zostało dokładnie zbadane przez historyków.

Przy czym ta luka w historiografii jest z pewnością wynikiem problemów powstałych ze stanu tekstów źródłowych, ponieważ Archiwum Ministerstwa zostało prawie doszczętnie zniszczone podczas II Wojny Światowej. Dlatego też badania wymagają pracy w archiwach innych instytucji, z którymi współpracowało Ministerstwo, jak również analizy sprawozdań prasowych, wspomnień oraz publicystyki politycznej.

Dr Damian Szymczak bada w ramach swojej pracy naukowej, jaki wpływ na obsadę Ministerstwa miało m.in. funkcjonowanie Ministerstwa w systemie politycznym i Monarchii, znaczenie działalności Ministerstwa ds. Galicyjskich również w kontekście potrzeb ludności ukraińskiej i żydowskiej, współpraca z Instytucjami takimi jak Namiestnictwo, Landtag i Landesausschuss, jak również z Klubem Polskim, który miał swojego kandydata na urząd Ministra oraz wpływ zmian politycznych na Galicję, szczególnie po zakończeniu zaborów i w czasie I Wojny Światowej.

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd